سال دولت و ملت، همدلی و همزبانیمرکز آموزش علمی-کاربردی
آخرین اخبار
اطلاعیه آموزشی اطلاعیه آموزشی
به اطلاع دانشجویان محترمی که پرونده آموزشی آنان ناقص می باشد می رساند جهت رفع نقص به واحد آموزش مراجعه نمایندلازم به ذکر است از مورخه 94/5/10 جلوی سایت آنان بسته و حق انتخاب واحد در نیمسال بعدی وجود نخواهد داشت.
بازدید: ۵٠
اطلاعیه مهم اطلاعیه مهم
مهلت ثبت نمرات درس کارورزی و پروژه در نیمسال تابستان 94-93 تا تاریخ 94/7/20 بوده و قابل تمدید نیست.
بازدید: ٣٢
اطلاعیه اطلاعیه
مهلت ثبت نمرات درس کارورزی و پروژه در نیمسال دوم 94-93 تا تاریخ 94/5/11 بوده و قابل تمدید نیست.
بازدید: ٣۴
عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت مبارک باد
عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس، بر میهمانان حضرت حق مبارک .
بازدید: ۴٢
حجاب مادر پاکی هاست . روز حجاب و عفاف گرامی باد . حجاب مادر پاکی هاست . روز حجاب و عفاف گرامی باد .
اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است . روز حجاب و عفاف گرامی باد .
بازدید: ۵٨