آخرین اخبار
به اطلاع کلیه دانش آموختگان مرکز آموزش علمی- کاربردی دادگستری می رساند به اطلاع کلیه دانش آموختگان مرکز آموزش علمی- کاربردی دادگستری می رساند
به اطلاع کلیه دانش آموختگان می رساند مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان در نظر دارد انجمن د ...
بازدید: ۶٠
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان در بهمن 97 دانشجو می پذیرد به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان در بهمن 97 دانشجو
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان در بهمن 97 دانشجو ...
بازدید: ٨۴
با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری مراکز وابسته به موسسه شهید قدوسی مجاز به جذب دانشجو شدند با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری مراکز وابسته به موسسه شهید قدوسی مجاز به جذب دانشجو شدند
قبول درخواست صدور دستور موقت موسسه شهید قدوسی به لحاظ فقدان صلاحیت قانونی شورای عالی اداری در مورد ت ...
بازدید: ١۴٠
در خصوص واگذاری مرکز علمی- کاربردی دادگستری در خصوص واگذاری مرکز علمی- کاربردی دادگستری
در خصوص واگذاری مرکز علمی- کاربردی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی ...
بازدید: ٢٢٣