93/05/01 چهارشنبه 16:24
جستجوی ساده محتوایی
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)


آمار بازدید
93/05/01
بازدید: ۵٣۶
IP: ١٢٧

93/04/31
بازدید: ٨۶٩
IP: ١٨٢

93/04/30
بازدید: ۶۵٩
IP: ٢٠٣

93/04/29
بازدید: ۶٩٨
IP: ٢٠۵

93/04/28
بازدید: ٣١١
IP: ١٣٠

93/04/27
بازدید: ٧۶٨
IP: ١٨۶

93/04/26
بازدید: ٧٨۶
IP: ٢٣٠


افراد آنلاین: ١
IP: 54.90.231.18
از: ...
سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادیمرکز آموزش علمی-کاربردیرمضان-ماه میهمانی خدا
آخرین اخبار
پذیریش دوره کاردانی حرفه ای 1393 پذیریش دوره کاردانی حرفه ای 1393
پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای سال 1393 دانشگاه جامع علمی کاربردی
بازدید: ٧٣
انتخاب واحد ترم تابستانی انتخاب واحد ترم تابستانی
به استحضار دانشجویان کاردانی و کارشناسی پودمانی حرفه ای زیر می رساند :
بازدید: ۴٨
انتخاب واحد برای ترم تابستان انتخاب واحد برای ترم تابستان
به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترمی که قصد انتخاب واحد در ترم تابستان را دارند می رساند
بازدید: ٢٠۶
تایید کدهای موقت مدرسان  و اخذ مجوز برای ادامه همکاری تایید کدهای موقت مدرسان و اخذ مجوز برای ادامه همکاری
بدین وسیله به اطلاع مدرسان محترم می رساند در راستای تایید کدهای موقت مدرسان مراکز آموزش علمی-کاربردی و اخذ مجوز لازم برای ادامه همکاری
بازدید: ١۶٧