سال دولت و ملت، همدلی و همزبانیمرکز آموزش علمی-کاربردی
آخرین اخبار
اطلاعیه توجیهی کارورزی اطلاعیه توجیهی کارورزی
به اطلاع دانشجویان کارشناسی حقوق ثبتی و ارشاد درامورکیفری بهمن92 می رساند کلاس توجیهی کارورزی2 استاد عابدینی طبق جدول ذیل برگزارخواهد شد
بازدید: ۴٠
 اعلام ‌فهرست ‌اسامي ‌پذيرفته ‌شدگان‌  كارشناسي‌ حرفه‌اي‌(ناپيوسته) نظام‌آموزش‌  مهر ماه سال ‌‌1394 اعلام ‌فهرست ‌اسامي ‌پذيرفته ‌شدگان‌ كارشناسي‌ حرفه‌اي‌(ناپيوسته) نظام‌آموزش‌ مهر ماه سال ‌‌1394
با آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان عزيز، بدين‌وسيله نظر پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته محل‌هاي متمركز و همچنين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته محل‌هاي نيمه‌متمركز ‌در ‌پذيرش ‌‌كارشناسي‌ حرفه‌اي (ناپيوسته)‌ نظام ‌آموزش‌ مهارتي مهر ماه سال ‌‌1394‌ دانشگاه‌جامع علمي ـ‌كاربردي را به موارد زير معطوف مي‌دارد:
بازدید: ٧۵
روز عيد غدير خم از شريف ترين اعياد امت من است.  پيامبر اکرم(ص)   روز عيد غدير خم از شريف ترين اعياد امت من است. پيامبر اکرم(ص)
نازد به خودش خدا که حيدر دارد@ درياي فضائلي مطهر دارد@ همتاي علي نخواهد آمد والله @صد بار اگر کعبه ترک بردارد عيد غدير خم مبارک باد
بازدید: ٣٨
اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان دوره كارداني حرفه‌اي  دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي مهر ماه 94 اعلام فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان دوره كارداني حرفه‌اي دانشگاه جامع علمي ـ‌كاربردي مهر ماه 94
بدين‌وسيله نظر پذيرفته‌شدگان نهايي كدرشته محل‌هاي متمركز و همچنين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كدرشته محل‌هاي نيمه‌متمركز در پذيرش دوره‌‌ كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي مهر ماه سال 1394 دانشگاه جامع علمي ـ ‌كاربردي را به موارد زير معطوف مي‌دارد:
بازدید: ١٧٠
 تمديد مهلت ثبت نام  پذيرش در دوره کارشناسی حرفه‌ای  دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1394 تمديد مهلت ثبت نام پذيرش در دوره کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1394
طلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تمديد مهلت ثبت نام و اعلام برخي كد رشته محل هاي تحصيلي جديد براي متقاضيان پذيرش در دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1394
بازدید: ٢۶٧