93/05/09 پنجشنبه 07:44
جستجوی ساده محتوایی
روش جستجو:
به صورت عادی
مقادیر شامل تمام کلمات باشد (AND)
مقادیر شامل یک از کلمات باشد(OR)


آمار بازدید
93/05/09
بازدید: ١٣٢
IP: ۵١

93/05/08
بازدید: ۴۶٨
IP: ١٣٧

93/05/07
بازدید: ۵١٢
IP: ١٣۶

93/05/06
بازدید: ۵۵٣
IP: ١٧۶

93/05/05
بازدید: ٧۶۴
IP: ٢٢٩

93/05/04
بازدید: ۶٨٠
IP: ١۶٠

93/05/03
بازدید: ۴٧۵
IP: ١۵۴


افراد آنلاین: ١
IP: 54.197.218.127
از: ...
سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادیمرکز آموزش علمی-کاربردیرمضان-ماه میهمانی خدا
آخرین اخبار
تمدید پذیرش دوره کاردانی  حرفه ای 1393 تمدید پذیرش دوره کاردانی حرفه ای 1393
تمدید پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای سال 1393 دانشگاه جامع علمی کاربردی
بازدید: ٣۶
اطلاعیه شهریه اطلاعیه شهریه
به اطلاع کلیه دانشجویانی که درترم تابستان 923 انتخاب واحد کرده اند،می رساند:
بازدید: ٣٩
اطلاعیه روز قدس اطلاعیه روز قدس
بازدید: ۴۵
پذیریش دوره کاردانی حرفه ای 1393 پذیریش دوره کاردانی حرفه ای 1393
پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای سال 1393 دانشگاه جامع علمی کاربردی
بازدید: ١۵۵
انتخاب واحد ترم تابستانی انتخاب واحد ترم تابستانی
به استحضار دانشجویان کاردانی و کارشناسی پودمانی حرفه ای زیر می رساند :
بازدید: ٧٢