آخرین اخبار
تمدید ثبت نام پذیرش دوره کاردانی ورودی مهر96 تمدید ثبت نام پذیرش دوره کاردانی ورودی مهر96
به اطلاع کلیه متقاضیان پذیرش میرساند تمدید مهلت ثبت نام دوره کاردانی مهرماه 96 به هر دلیلی موفق ب ...
بازدید: ١٧٨
تمديد مهلت ثبت‌نام متقاضيان پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396 تمديد مهلت ثبت‌نام متقاضيان پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال 1396
بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي ...
بازدید: ١۴۵
تمديد مهلت ثبت نام براي متقاضيان  دوره کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال‌ 1396 تمديد مهلت ثبت نام براي متقاضيان دوره کاردانی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر ماه سال‌ 1396
بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در پذیرش دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانش ...
بازدید: ٢٣١
ثبت نام نظام آموزش دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر 96 ثبت نام نظام آموزش دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهر 96
بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت‌نام و شركت در پذیرش دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دان ...
بازدید: ٣٢٨