پرینت
بازدید: ١٧٢٠

اطلاعیه توجیهی کارورزی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی حقوق ثبتی و ارشاد درامورکیفری بهمن92 می رساند کلاس توجیهی کارورزی2 استاد عابدینی طبق جدول ذیل برگزارخواهد شد حضور درکلاس برای دانشجویان الزامی می باشد.              

SecImgSes