پرینت
بازدید: ٢٢۵

اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجوی نمونه دانشگاه

دانشجویان محترم لطفا جهت معرفی و انتخاب دانشجوی نمونه دانشگاه، مدارک خودرا اسرع وقت به آقای حسینی تحویل دهند.

1- ارائه اصل مستندات آموزشی، پژوهشی ، فرهنگی و اجتماعی 

2- تالیفات، مقالات، کتب منتشر

3- فعالیتهای ورزشی ، ادبی، هنری ، قرآنی

*شرکت در مسابقات  قرآنی، عضویت درکانون های قرآنی، عترت و نماز، مسابقات مداحی و دعا خوانی فعالیتهای سیاسی  و اجتماعی و تشکل های دانشجویی و دریافت لوح تقدیر.

روابط عمومی مرکز 

SecImgSes