پرینت
بازدید: ١٢٩۴

اطلاعیه مهم درباره دانش آموختگان ورودی قبل از سال1393

لذا خواهشمند است جهت برنامه ریزی تا تاریخ 20/ 10/ 95 نسبت به ارائه درخواست به آموزش مرکز مراجعه و به آقای حسینی تحویل دهند.

روابط عمومی مرکز آموزش علمی - کاربردی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی

SecImgSes