پرینت
بازدید: ۴۶۴

با صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری مراکز وابسته به موسسه شهید قدوسی مجاز به جذب دانشجو شدند

قبول درخواست صدور دستور موقت موسسه شهید قدوسی به لحاظ فقدان صلاحیت قانونی شورای عالی اداری در مورد تشکیلات وابسته به قوه قضاییه صادر گردیده است.

SecImgSes