پرینت
بازدید: ۶۶

تقویم نقل و انتقالات دانشجویان

با توجه به تقویم نقل و انتقالات دانشجویان، زمان ثبت درخواست انتقال دانشجویان برای نیمسال اول سال تحصیلی 99- 98 از تاریخ 01/ 03/ 1398 لغایت 15/ 03/ 1398 در سامانه آموزشی دانشگاه میسر خواهد شد. لازم به ذکر است تنها امکان ثبت درخواست انتقال بدون تغییر رشته برای  دانشجویان ترم دوم و بالاتر براساس آئین نامه نقل و انتقالات دانشگاه انجام می گیرد .

SecImgSes