پرینت
بازدید: ١٩٠٧

تمديد مهلت ثبت نام پذيرش در دوره کارشناسی حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1394

پيرو اطلاعيه مورخ 94/6/7 بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1394 مي‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلبانيكه تا اين تاريخ (94/06/14) موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده تا روز سه شنبه  مورخ 1394/06/24بتوانند نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. لذا كليه متقاضيان ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام (دفترچه راهنما از طريق سايت سازمان قابل دسترسي است) و در نظر داشتن رشته‌هاي جديد ذيل و همچنين فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت‌نام به سايت سازمان سنجش‌ آموزشكشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در پذيرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی مهرماه سال 1394 كشور اقدام نمايند. ضمناً داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با توجه به رشته‌محلهاي جديد اعلام شده در صورت تمايل مي‌توانند با مراجعه به قسمت ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود را اصلاح نمايند.

SecImgSes