پرینت
بازدید: ٩۵١

تمدید ثبت نام پذیرش دوره کاردانی ورودی مهر96

براساس هماهنگی های بعمل آمده با سازمان سنجش آموزش  کشور مقرر گردید امکان تمدید ثبت نام برای افرادی که به هردلیلی موفق به ثبت نام درپذیرش دوره مذکور نشده اند از روز یکشنبه مورخ 19/ 06/ 1396 لغایت روز چهارشنبه مورخ22/ 06/ 1396 درسایت سازمان سنجش آموزش کشور فراهم گردد. مهلت اعلام شده قابل تمدید مجدد نمی باشد

SecImgSes