پرینت
بازدید: ١۶۶٣

اطلاعیه در خصوص کلاس های عملی تربیت بدنی

 به اطلاع دانشجویان محترم می رساندکلاسهای عملی تربیت بدنی طبق جدول ذیل می باشد:

ردیف

نام استاد

زمان تشکیل کلاس

1 خانم تیمورزاده روز پنجشنبه           11-8
2 خانم ویدافر روز پنجشنبه           13- 11
3 آقای رمادی روز یکشنبه             11-09
4 آقای خانی روز یکشنبه           13-11

 

SecImgSes