پرینت
بازدید: ١٧۶

در خصوص انتخاب واحد ورودی بهمن ماه 1398

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی بهمن ماه 1398 می رساند انتخاب واحد از امروز مورخ 23/ 01/ 99 شروع تا تاریخ 28/ 01/ 99 ادامه دارد لذا دانشجویان با مراجعه به سامانه هم ]وا نام کاربری ( کدملی) و کلمه عبور ( شماره شناسنامه) طبق برنامه انتخاب واحد و تایید نمائید 

SecImgSes