پرینت
بازدید: ٧۴٣

سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه

ضمنا  دانشجویان شرکت کننده امتیازات ریز ارائه می گردد:

1- اعطای جوایز نقدی تا 15000000 ریال در اختتامیه جشنواره به دانشجویان برگزیده .

2- ارائه تخفیف شهریه تا 70درصد شهریه، به دانشجویان برگزیده.

3- اعطای لوح شرکت در جشنواره به همه دانشجویان .

4- لوح و گواهی ارائه شده دارای امتیاز ویژه درانتخاب دانشجوی نمونه است.

SecImgSes