پرینت
بازدید: ١۴١٧

شب قدر است و طی شد نامه هجر / سلام فیه حتی مطلع الفجر . . . التماس دعا

شب قدر، طلايه دار فلاح و رستگاري عارفان عاشق و عاشقان بيدل در بين شبهاي سال است.

 

چون نامه جرم ما به هم پیچیدند / بردند به دیوان عمل سنجیدند
بیش ازهمگان گناه مابود ولی /  ما را به محبت علی(ع)بخشیدند . . .

SecImgSes