پرینت
بازدید: ١۴٧٠

شروع کلاسهای ترم تابستانی 95

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسها طبق برنامه (نصب در بولتن مرکز) از روز شنبه مورخ 26/ 04/ 95 تشکیل خواهد شد

SecImgSes