پرینت
بازدید: ١٢٧١

برنامه های بسیج دانشجویی

برنامه های بسیج دانشجویی :

1- برگزاری اردو های علمی ،فرهنگی و ورزشی

2- برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب

3- اعزام دانشجویان به اردوهای سیاحتی و زیارتی

4- همکاری با انجمن های متشکله در مرکز برای پیشبرد اهداف مرکز آموزش

5- برگزاری همایشها ، جلسات ، تجمعات در مناسبتهای مختلف

SecImgSes