پرینت
بازدید: ١١۵۵

بخش دیداری و شنیداری

 

نوارهاي صوتي علمي،فني،ديسکهاي نوري و غيره در اين بخش نگهداري مي شود اساتيد و دانشجويان و پژوهشگران عضو کتابخانه بصورت گروهي ياانفرادي با برنامه ريزي و هماهنگي قبلي مي توانند از مواد اطلاعاتي و تجهيزات اين بخش استفاده نموده و يا جهت تکثير مواد مورد نياز خود اقدام نمايند.

SecImgSes