پرینت
بازدید: ١٧١٧

کتب منتشره اساتید و دانشجویان مرکز

کتب منتشره مدرسان و دانشجویان مرکز آموزش علمی-کاربردیاداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی
 
گروه تعداد دفعات چاپ اولین سال چاپ ناشر مترجم نویسنده عنوان ردیف
تبریز چاپ اول 1389 جنگل - دکتر علیرضا نوجوان

نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی

1
تبریز چاپ اول 1386 کوثر پژوه - محمد مرادی مردم شناسی پیش از تاریخ و جوامع ابتدائی 2
تبریز چاپ اول 1387 فروزش - حسین نوبخت شیوه های تفسیر قوانین مدنی 3
تبریز چاپ اول 1387 فروزش - دکتر اسماعیل صغیری مجموعه مقالات حقوقی 4
تهران چاپ اول 1388 ارشد - امید رستمی شرح جوامع آیین دادرسی کیفری 5
تهران چاپ اول 1389 میزان - حسین نوبخت اصول استنباط 6
تبریز   1389 حوزه هنری - میرحسین زنوزی تمنای وصال 7
تبریز چاپ اول 1390 مهرایمان - محمد محمدزاده اصل حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه ای 8
تبریز چاپ اول 1391 کوثر  پژوه - محمد مرادی مبانی مردم  شناسی 9
تبریز چاپ اول 1391 کانون فرهنگ و هنر آذربایجان - میرحسین زنوزی کلک عشق 10
تبریز چاپ اول 1391 کانون فرهنگ و هنر آذربایجان - میرحسین زنوزی شکوه عشق 11
تبریز چاپ دوم 1375 فروزش - دکتر اسماعیل صغیری

تئوری تعهدات در بوته عمل

12
تبریز چاپ اول 1392 - - حسین محمدزاده آلمالو نگاهی با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 13

SecImgSes