پرینت
بازدید: ٢۶٨٢

مقالات اساتید و دانشجویان مرکز

 
مقالات منتشره مدرسان ودانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردیاداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی
 
مدرس شماره سال نوع نشریه نشریه مولف عنوان ردیف
* - 1377 حقوقی دادگستری خیراله تیموری درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم 1
* - 1378 علمی-پژوهشی فصلنامه متین خیراله تیموری ماهیت حقوقی دیه 2
* - 1378 حقوقی دادگستری خیراله تیموری رهیافتی برتبین 3
* - 1380     فریدون رزمی هویت فرهنگی و بی هویتی فرهنگی 4
* - 1381 تراکتورسازی همایش دبیران زبان انگلیسی جعفر رنجبر مقاله انگلیسی 5
* - 1382 تالار دانشگاه آزاد تبریز همایش دانشجویان واساتید جعفر رنجبر Reading 6
* مجموعه دوم 1382 حقوقی کانون وکلای دادگستری دکتر علیرضا نوجوان جستاری در مرور زمان کیفری 7
* - 1383 حقوقی علامه حسین نوبخت بررسی ماهیت تفسیر،تاویل وهرمنوتیک حقوقی 8
* - 1383 حقوقی پیام آموزش مجید آبخیز شرکت بیمه و عدم انجام تعهد 9
* - 1383 واحد ارشاد تبریز همایش بررسی آثار و اندیشه های صائب تبریزی کامله شایان مهر بررسی 10مقاله درباره صائب تبریزی 10
* - 1383 تهران همایش بین المللی ایران شناسی یعقوب شکریان تحقیق در احوال صدرالشعرا 11
* - 1384 دانشگاه آزاد خوی همایش منطقه ای پارسی گویان آذربایجان یعقوب شکریان امیر خیزی-شاعری آزادیخواه 12
* - 1384 واحد ارشاد خوی پارسی گویان آذربایجان یعقوب شکریان زندگی و شعر نیمتاج سلماسی 13
* 18 1384 حقوقی پیام آموزش مجید آبخیز بررسی وجه التزام در حقوق ایران 14
* 55 1385 حقوقی دادگستری عیسی دانشپور تقابل رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور 15
* 15 1386 حقوقی علامه عیسی دانشپور بررسی صلاحیتهای شورای دولتی فرانسه 16
* - 1386 شهرداری تبریز   محمد محمدزاده اصل جایگاه حقوقی شورای در مدیریت جامع شهری 17
* - 1386   سمینار معلمان نمونه مریم خوشرفتار عزت نفس معلم 18
* - 1386 دانشگاه آزاد مراغه همایش منطقه ای سیدحسین اعلم الهدی بررسی اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار 19
* - 1386 تهران-قم سمینار نبرد نامتقارن فریدون رزمی نقش معنویت در جنگ نامتقارن 20
* - 1387 نشریه دانشگاه تبریز مجله ادبیات داود سیروس نسبت فضیلت باسعادت 21
* - 1387 تهران همایش بین المللی ایران شناسی یعقوب شکریان عامیانه های خلیج فارس 22
* اول 1387 حقوقی مالیه عیسی دانشپور تحلیلی پیرامون تصویب لایحه بودجه در مجلس 23
* 70 1387 حقوقی دادرسی امید رستمی تفکیک جرایم مستوجب مجازات تعزیری وبازدارنده 24
* 13 1388 حقوقی کانون وکلاء امید رستمی نقش وکیل دادگستری در میانجیگری کیفری 25
* 41 1388 حقوقی پیام آموزش مجید آبخیز اصل نفع بیمه ای در قراردادهای بیمه زندگی 26
* - 1388 حقوقی مجله حقوقی پزشکی داود نوجوان مبانی فقهی-حقوقی تغییر جنسیت 27
* 39 1388 حقوقی پیام آموزش مجید آبخیز فلسفه وجودی مهریه و پیامدهای مثبت ومنفی آن 28
* - 1388 اهر همایش منطقه ای ارسباران محمد محمدزاده اصل نقش توسعه فرهنگی در توسعه  پایدار ارسباران 29
* - 1388 نیروی انتظامی همایش امنیت ملی محمد محمدزاده اصل نقش امنیت ملی در توسعه پایدار 30
* 10 1388     امیدرستمی پیشگیری از پولشویی بانگاهی به سیاست جنایی در ایران 31
* 15و16 1389 حقوقی کانون وکلا محمد محمدزاده اصل بررسی جایگاه حقوقی مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس 32
* - 1389 قم دانشگاه شهید محلاتی فریدون رزمی جنگ نرم و چالش های پیش رو 33
* - 2010 جاکارتا سمینار حقوق بین الملل امیرحسین مسگری حقوق ماهواره 34
* - 1390 دانشگاه آزاد مراغه همایش منطقه ای سیدحسین اعلم الهدی تاثیر جرایم رایانه ای بر تجارت الکترونیک 35
* - 1390 دادگستری استان سمینار پیشگیری از وقوع جرم داود نوجوان پیشگیری وضعی از دیدگاه مکتب حقوقی اسلام 36
* - 1390 حقوقی -فقهی فقه پزشکی داود نوجوان قاعده اظطرار و جایگاه آن در بررسی باروری مصنوعی 37
* - 1391 حقوقی حقوق پزشکی داود نوجوان ایدز و حقوق خانواده 38
* - 1391 حقوقی سمینار وکیل در منابع شعی ،حقوق داود نوجوان مسئولیت شغلی وکلا 39
* -   روان شناسی همایش بین المللی زهرا اسکندری تاثیر بازی رایانه ای برخشنونت نوجوانان 40
* -   رفاه اجتماعی فصلنامه علمی پژوهشی زهرا اسکندری عوامل اجتماعی موثر برآگاهی از حقوق شهروندی 41
* -   روان شناسی همایش بین المللی زهرا اسکندری تاثیر بازی در آموزش ویادگیری 42
* -     سازمان بهزیستی زهرا اسکندری ویژگیهای فرهنگی -اجتماعی دختران فراری 43
* -   اجتماعی موفقیت مریم خوشرفتار مواظب وزن خود باشید 44
* -   ورزشی دنیای ورزش مریم خوشرفتار ماراتن زنان 45
* -   ورزشی زن روز مریم خوشرفتار دوپینگ در عصر جدید 46
* -   تبریز سمینار محمد مرادی تضاد ارزشهای خانواده و جامعه 47
* -   تبریز سمینار محمد مرادی ویژگیهای یک معلم از دیدگاه ها و آسیب های اجتماعی 48
* -   تبریز سمینار محمد مرادی ازدواج و خانواده 49
* -   خراسان مجله زائر محمد مرادی خانواده 50
* -   دانشگاه آزاد هشترود سمینار هفته پژوهش علی یوسفی ایده لو تابعیت زن در اثر ازدواج 51
* -   دانشگاه آزاد هشترود سمینار هفته پژوهش علی یوسفی ایده لو بررسی لغو تابعیت مردم کویت توسط عراق 52
* -   سازمان ثبت در تهران همایش ثبت نوین علی یوسفی ایده لو بررسی مواد 147و148قانون ثبت 53
* -   آیین دادرسی کیفری همایش منطقه ای جعفر آقاخانی شهادت به عنوان ادله اثبات دعوای کیفری 54
* -       جعفر آقاخانی قاضی کیفری و کیفرشناسی 55
* -   حقوقی مجله دادگستری ناصر غلامعلی پور پیشگیری از وقوع جرم 56
* -   حقوقی مجله دادگستری ناصر غلامعلی پور زمینه های اختلافات خانوادگی 57
* -   بورس ایران فصلنامه بورس سیداحمد موسوی جایگاه رکن تصمیم گیری شرکتهای سرمایه در حقوق ایران و انگلستان 58
* -   دانشکده حقوق علامه طباطبایی مجله حقوق سیاست سیداحمد موسوی ضمانت مهریه 59
* 39 1388 علمی-تخصصی پیام قانون بابک بابازاده حدود اختیارات ریاست قوه قضائیه در تبصره 82 آیین نامه 60
* 29 1389 علمی-پژوهشی علامه طباطبایی بابک بابازاده تفسیر قرارداد در حقوق ایران و انگلستان 61
* 29 1389 علمی-تخصصی   بابک بابازاده تفسیر قرارداد در حقوق انگلستان 62
* -   حقوقی کانون سردفتران دکتر ناصر مسعودی اختیار وکیل در قبض ثمن 63
*     حقوقی کانون سردفتران دکتر ناصر مسعودی ترجمه قانون دفاتر اسناد رسمی ژاپن 64
*     حقوقی کانون وکلاء دکتر ناصر مسعودی آشنایی بااصطلاحات حقوق دوره ساسانی 65
*     حقوقی موسسه علامه دکتر ناصر مسعودی قرارداد پیش فروش آپارتمانی عقد بیع یا استقناع -تحلیل وضعیت پیش فروش آپارتمان در حالت بیع 66
*     حقوقی   فریدون رزمی نظم نوین آمریکایی در خاور میانه 67
*     حقوقی   آقای مسعودی فر حدود و نحوه اجرای آن در محاکم قضایی ایران 68
*     حقوقی پیام آموزش آقای عطالو قتل در فراش 69
*     حقوقی پیام آموزش آقای عطالو چالش دیوان عالی کشور در جایگاه بازنگهدارنده 7
*     حقوقی پیام آموزش آقای عطالو منع توسعه موارد رد دادرسی 71
*     فقهی حقوق   جابربابایی تاملی پیرامون ماده 268 قانون مجازات اسلامی  72
*     فقهی حقوق   جابر بابایی مباحث جنایی ایرانی درقبال یولشویی 73
*     فقهی حقوق   جابر بابایی تعامل پلیس و سازمانهای مردم نهاد 74
*     فقهی حقوق   جابر بابایی نقش عابر درپیشگیری از قاچاق 75
*     فقهی حقوق   جابر بابایی پلیس و پیشگیری از وقوع جرم 76
*   90 فقهی حقوقی دانشگاه تبریز علی حاجی پور اصل علمی بودن دادرسی ها 77
*   90   میثاق علی حجاجی پور بررسی هزینه های شهرداری تبریز در فوتبال حرفه ای 78
*   87   بانک تجارت بهبود صفایی وند ماهیت حقوق  ضمانت نامه بانک 79
*   89   بانک تجارت بهبود صفایی وند بررسی وضعیت حقوق قوانین اسناد 80
*   89 حقوقی نامه مفید ناهید صفری بررسی تطبیق نظریه هاردشیب 81

SecImgSes