پرینت
بازدید: ١٠٧٠

بخش مرجع

 

در اين بخش منابع مرجع مورد نياز رشته هاي دانشگاهي از قبيل واژه نامه،دايره المعارف و ... نگهداري مي شوند.اين بخش بصورت بسته اداره مي شود و منابع موجود در آن غيرقابل امانت و فقط در داخل کتابخانه  قابل مطالعه است .ضمناً امکان نسخه برداري از منابع اطلاعاتي موجود،مهيا مي باشد.

SecImgSes