پرینت
بازدید: ٩٠۴

معرفی

معرفي کتابخانه

کتابخانه مرکز آموزش علمي-کاربردي اداره کل دادگستری استان آذربايجانشرقي از سال 1389 فعاليت خود را آغاز نموده واز زمان شروع فعاليت خود در راستاي اهداف مرکز به گردآوري، سازماندهي و اشاعه اطلاعات کتابخانه اي اقدام نموده است .اين کتابخانه با دارا بودن حدود 3486منبع اطلاعاتي امر تامين نيازهاي اطلاعاتي مراجعين خود را اعم از کتاب،نشريه،ديسک نوري، نوارکاست و.... را برآورده مي سازد. در حال حاضر کليه بخشهاي کتابخانه به صورت شبکه از سيستم رايانه اي بهره مند مي باشند و مي توانند به تناسب حوزه هاي فعاليت خود در امر سفارش،آماده سازي، ذخيره و بازيابي اطلاعات از نرم افزارها،بانکهاي اطلاعاتي و پايگاههاي اطلاعاتي داخلي استفاده نمايند.

کتابخانه در طبقه اول مرکز قرار دارد که شامل مخزن و سالن مطالعه باظرفيت 36 نفر مي باشد و جدول ذيل مويد فعاليت اين قسمت از مرکز مي باشد.

نوع منابع تعداد جلد
کل کتب 2316
کتب فارسي 2274
کتب لاتين 42
ديسک فشرده 604
نوار کاست 21
مجلات ونشريات 483

سرپرست کتابخانه:خانم عذرا کامران آذر

ساعت کار: 8-15/30

شماره تلفن:3863117

SecImgSes