پرینت
بازدید: ٨٩٢۶

رئیس مرکز

الف- مشخصات فردی

 

نام: غلامرضا                                                                                                                                                

نام خانوادگی: عابدینی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:1341

متاهل: دارای سه فرزند

محل تولد: شهرستان مرند

محل خدمت:دادگستری استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز

سوابق تحصیلی:

- دپپلم فرهنگ و ادب از دبیرستان سعدی تبریز

- کاردانی زبان انگلیسی از تربیت معلم شهید رجایی تبریز

- کارشناسی علوم قضائی ازدانشگاه علوم قضائی قوه قضائی

- کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی (معادل ) ازدانشگاه علوم قضائی

- کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ازدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

- دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری جرم شناسی دانشگاه تهران - پردیس ارس

سوابق آموزشی:

- دبیر دینی، پرورشی و زبان انگلیسی آموزش و پرورش

- شرکت دردوره های تخصصی قضائی ( دوره تخصصی ویژه جرائم مطبوعاتی، دادرسی ویژه نوجوانان،قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قاون مجازات اسلامی مصوب 1392 و...)

- تدریس دردادگستری استان برای کارآموزان قضائی ، کارآموزان وکالت، کلاسهای آموزش ضمن خدمت همکاران  قضائی و اداری و کارگاههای تخصصی و...)

- استاد مشاور در پایان نامه های داخل سازمانی همکاران قضائی دردادگستری استان

- مدرس مرکز علمی - کاربردی دادگستری استان ازسال 1387

سوابق شغلی :

- دبیر آموزش و پرورش

- دادیار دادسرای عمومی شهرستانهای ماکو، مرند وتهران

- جانشین دادستان دادسرای انقلاب شهرستان مرند

- رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی تهران

- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی تبریز

- مستشار دادگاههای تجدید نظر استان آذربایجان شرقی

- رئیس شعبه دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی 

- قاضی شورای حل اختلاف و سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف ویژه ایثارگران تبریز

- مشاور و هماهنگ کننده امور ایثارگران دادگستری استان

- سرپرست اداره تصفیه امور ورشکستگی شهرستان تبریز

- رابط ستادحقوق بشر قوه قضائیه دردادگستری استان

- دبیرکمیسیون عفو استانی دادگستری استان

- سرپرست معاونت آمار و انفورماتیک دادگستری استان

- معاون برنامه ریزی دادگستری استان آذربایجان شرقی

- معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

- معاون منابع انسانی 

تشویقات:

- قاضی نمونه ازدادگستری استان تهران

- قاضی نمونه ازدادگستری استان آذربایجان شرقی

- استادنمونه از دادگستری استان آذربایجان شرقی

- قاضی نمونه کشوری از استان آذربایجان شرقی در سال 1397 

ب-شرح وظايف واختيارات

1-اداره كليه امور مركز

2- اجراي مصوبات و ضوابط دانشگاه

3- پيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجو براي هر سال و باتوجه به برنامه جامع مركز به دانشگاه جهت بررسي.

4- نظارت برحسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، اداري، مالي و معاملاتي، توسعه اي و استخدامي مركز براساس ضوابط و مقررات مربوط.

5- پيشنهاد طرحها و برنامه هاي آموزشي،پژوهشي و اجرايي به هيات موسس .

6- بكارگيري و عزل و نصب كاركنان غير هيات علمي وفق مقررات.

7- تهيه وتنظيم پيشنهاد بودجه ساليانه مركز به هيات موسس براي تصويب.

8- امضا كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مركز.

9- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي بنام و حساب مركز در چهارچوب ضوابط..

10- پيشنهاد آيين نامه مالي و معاملاتي و شيوه نامه هاي اجرايي آن به هيات موسس جهت تصويب.

11- پاسخگوئي به دانشگاه دركليه موارد.

12- نصب وعزل معاونان مركز و مديران گروههاي علمي -تخصصي .

ج-ارتباط:

آدرس الكترونيكي:

eu.tabriz1@gmail.com

تلفن تماس:35276179

SecImgSes