پرینت
بازدید: ١٠٠۶۵

رئیس مرکز

الف- مشخصات فردی

 

نام: صمد                                                                                                                                               

نام خانوادگی: حضرتی 

نام پدر: حسن 

تاریخ تولد:1351

متاهل: دارای سه فرزند

محل تولد: شاهین دژ

محل خدمت:دادگستری استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی ارشد  حقوق خصوصی از دانشگاه امام صادق (ع)

- مدرک معادل دکتری از پژوهشگاه قوه قضائیه

- مقطع دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه واحد  علوم و  تحقیقات آذربایجان شرقی 

 

سوابق آموزشی:

- شرکت دردوره های تخصصی قضائی ( دوره تخصصی ویژه جرائم مطبوعاتی، دادرسی ویژه نوجوانان،قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قاون مجازات اسلامی مصوب 1392 و...)

- تدریس دردادگستری استان برای کارآموزان قضائی ، کارآموزان وکالت، کلاسهای آموزش ضمن خدمت همکاران  قضائی و اداری و کارگاههای تخصصی و...)

- استاد مشاور در پایان نامه های داخل سازمانی همکاران قضائی دردادگستری استان

- مدرس مرکز علمی - کاربردی دادگستری استان ازسال 1394

- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد  از1394- 1384

- مدرس دانشگاه پیام نور واحد مهاباد  1390- 1385

- مدرس دانشگاه آزاد  واحد اسلامی تبریز 1398- 1394

 

سوابق علمی و پژوهشی:

الف) نام کتب 

1- مالکیت معنوی

2- مجازات های بازدارنده

3-ضابطین دادگستری

4- ضابطین قوه قضائیه( باید  و نبایدها )

5- کارآموزی قضایی

6- آیین دادرسی مدنی دعاوی خانوادگی

7- مسئولیت  مدنی تولید کنندگان کالا 

8- مجموعه قوانین چک، سفته ، برات (تنقیحی)

ب)مقالات

- چالش ها و جایگاه شورای حل اختلاف در نظام قضایی کنونی

- بررسی شورای حل اختلاف درسیستم حقوقی ایران

- آسیب شناسی اجتماعی جرم و ولگردی

- ماهیت فقهی و حقوقی بیع زمانی

- بررسی ماهیت حقوقی بیع زمانی و مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلیس و امریکا و دستورالعمل

- بررسی حقوق جرایم رایانه ای

- آوا شناسی و مشکل تشخیص هویت گویندگان درزبان شناسی حقوق

- جایگاه فقهی و حقوقی علم قاضی در ادله اثبات دعوی

- دبیر علمی همایش و بررسی شورای حل اختلاف در سیستم حقوقی ایران

- مدیر مسئول نشریه نوای قانون

- داوری مقالات هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

- سرپرست انجمن علمی حقوق 1386 تا سال 1389

- مدیر گروه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال 1386

- استاد راهنما و مشاور پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دانشسگاه آزاد مهاباد

- دبیر علمی همایش، عدالت اجتماعی و توسعه همکاری در راستای هدفمندسازی رایانه های درسال86 دانشگاه آزاد اسلامی واحذمهاباد

- مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه جامع علمی- کاربردی دادگستری کل استان شرقی

- مدرس برگزیده دانشگاه جامع علمی- کاربردی  دادگستری کل استان آ.ش در سال 1395 و 1398

- کسب رتبه دوم درنظرسنجی دانشسجویان درسال 1394 بامیانگین ارزشیابی مدرس 19.40

- استاد ناظر علمی رسال تحقیق در پژوهشگاه قوه قضائیه

- عضو هیت ارزیابی علمی و آموزشی قضات استان آ.ش

-مشاور تلفنی ویژه قضات

- داوری مقالات مجله علمی و پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد  اسلامی واحد بناب

- داوری مقالات هفته پژوهش به تعداد 8 مورد

- استاد راهنمای تعداد 18 عنوان پایان نامه  کارشناسی ارشد  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و ایلخجی سقز خوی و قم

 -  عضو کمیته حقوق شهرومندی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

- عضو کمیته اجرایی کرسی های نقدمناظره و نظریه پردازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

- مدرس دوره های کارآموزان قضایی در دادگستری کل استان آ.ش

- قاضی نمونه استانی درسالهای 1392 ، 1393 دادگستری کل استان آذربایجات غربی 

- قاضی نمونه استانی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در سال 1394، 1395، 1396، 1397

-جایگاه ادله علمی در حقوق کیفری ؛ فصلنامه فقه و حقوق اسلامی ، علمی پژوهشی شماره7 سال1390

-ماهیت حقوقی و چالش های علم قاضی، مجله پیام آموزش؛ تخصصی و آموزشی شماره49 سال 1390

- معیار شناخت مجازات های بازدارنده؛ مجله پیام آموزش ، تخصصی و آموزش شماره 37 سال 1389

- بررسی قاچاق مشروبات الکلی، مجله پیام آموزش تخصصی و آموزشی شماره 19 سال 1388

- جایگاه قرار تعقیب در نظام کیفری کنونب، مجله پیام آموزش تخصصی و آموزشی شماره 23 سال 1388

- مرور زمان در مجازات های بازدارنده مجله حقوقی دادگستری علمی پژوهشی شماره 37 سال1378

- جایگاه حقوق مولف در حقوق ایران مجله حقوقی دادگستری؛ علمی و پژوهشی شماره 31 سال 1378

- مطالعه تطبیقی حقوقی معنوی مولف، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق  شماره 10 سال 1378

- ماهیت فقهی و حقوقی سرقت الکترونیک، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی ، شماره 12- 11 سال 1392

- آوا شناسی جزایی و ضریب تشخیص در هویت و جرم شناسی ، مجموعه مقالات زبان شناسی، سال 1392

- چالش ها و جایگاه شوراهای حل اختلاف در نظام قضایی کنونی ، اولین همایش منطقه ای آسیب شناسی شورای حل اختلاف ، سطح ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 1390

- بررسی شوراهای حل اختلاف در سیستم حقوق ایران، اولین همایش منطقه ای بررسی شورای حل اختلاف ، سطح ملی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد سال1388

- بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیع زمانی - فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی شماره 1 سال نهم بهار 1395

- بررسی ماهیت حقوقی بیع زمانی و مطالعه تطبقی آن با حقوق کامن لا- دو فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی- دانشگاه امام صادق (ع) 

سوابق شغلی :

 

-  دادستان مهاباد

- رئیس دادگستری مهاباد

- مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان آ.ش 

ب-شرح وظايف واختيارات

1-اداره كليه امور مركز

2- اجراي مصوبات و ضوابط دانشگاه

3- پيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجو براي هر سال و باتوجه به برنامه جامع مركز به دانشگاه جهت بررسي.

4- نظارت برحسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، اداري، مالي و معاملاتي، توسعه اي و استخدامي مركز براساس ضوابط و مقررات مربوط.

5- پيشنهاد طرحها و برنامه هاي آموزشي،پژوهشي و اجرايي به هيات موسس .

6- بكارگيري و عزل و نصب كاركنان غير هيات علمي وفق مقررات.

7- تهيه وتنظيم پيشنهاد بودجه ساليانه مركز به هيات موسس براي تصويب.

8- امضا كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور مركز.

9- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي بنام و حساب مركز در چهارچوب ضوابط..

10- پيشنهاد آيين نامه مالي و معاملاتي و شيوه نامه هاي اجرايي آن به هيات موسس جهت تصويب.

11- پاسخگوئي به دانشگاه دركليه موارد.

12- نصب وعزل معاونان مركز و مديران گروههاي علمي -تخصصي .

ج-ارتباط:

آدرس الكترونيكي:

eu.tabriz1@gmail.com

تلفن تماس:35276179

SecImgSes