پرینت
بازدید: ١١١٠

بخش رایانه

 

کليه امور مربوط به مديريت،برنامه ريزي، نصب، راه اندازي و نگهداري سخت افزارها ونرم افزارهاي رايانه وتهيه Backup از اطلاعات ذخيره شده بخشهاي مختلف کتابخانه در اين قسمت انجام مي گيرد.

SecImgSes