پرینت
بازدید: ٨٣٠

رسالت و اهداف

پیچیده شدن زندگی و تحول جامعه از حالتی ساده به وضعیت صنعتی،در جوار منافع بی شمار آن برای انسان مشکلات متعددی را نیز پدید آورده است. امروزه تصمیم گیری در زمینه های گوناگون زندگی،همچون گذشته ساده نیست و به اطلاعات پیچیده ،دقیق و جامع نیاز دارد. انسان در این دنیای پیچیده،متحول و در عین حال پر از ابهام بدون کمک موثر افرادی دلسوز و آگاه و علاقمند،نمی تواند خود را بخوبی بشناسد و هویت موفقی را شکل دهد. نخبه و خبره پروری برای تمدن اسلامی-ایرانی اقتضاءمی کند فعالیت های راهنمایی و مشاوره در تمام ابعاد،فرد را در شناخت خود وتصمیم گیری مناسب و حل مشکل یاری دهد.بدیهی است باافزایش تعداد دانشجویان برنوع و میزان مسایل ومشکلات آنان در زمینه های گوناگون افزوده می شود و براین اساس کانون مشاوره مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بااهداف زیر از سال 1389 شروع به فعالیت نموده است.

1-پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی،ارتقای سلامت روان دانشجویان.

2- راهنمایی دانشجو در جهت شناخت صحیح تواناییها و مشکلات خود در زمینه مسائل روانی ،عاطفی و عقیدتی ،اجتماعی شغلی.

3-بالا بردن سطح سازگاری بامحیط و توسعه روابط سالم.

4-ارتقاء اخلاق سازمانی و کیفیت روابط و تعاملات سازنده انسانی بین اساتید،کارمندان و دانشجویان.

5-ارتقای سطح دانش وبینش دانشجویان در زمینه مسائل فردی مرتبط با نیازهای جامعه دانشجویی،مسایل خانوادگی واجتماعی.

6-افزایش توانمندیهای دانشجویان برای مقابله با بحرانها و آسیب ها.

SecImgSes