پرینت
بازدید: ١٠۴٨

سمینار و همایش و مسابقات علمی

سمینارها،همایش ها و مسابقات مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی

 

تصاویر هزینه هر فرد گستره زمان برگزاری محل برگزاری عنوان فعالیت ردیف
- 42500 دانشگاهی 1389/09/16 مجتمع فرهنگی و هنری22 بهمن تبریز برگزاری مراسم روز دانشجو 1
- 62500 دانشگاهی 1390/9/21 مجتمع فرهنگی و هنری22 بهمن تبریز برگزاری مراسم روز دانشجو 2
- 70.000.00 دانشگاهی 1392/02/26 مجتمع فرهنگی و هنری 22 بهمن تبریز جشنواره تقدیر از برگزیدگان علمی سال تحصیلی 90-91 ،ارزیابی همایش حماسه حضور 3

SecImgSes