پرینت
بازدید: ٩١۶

طرح سفارش

 

طرح سفارش منابع کتابخانه اي

 

باتوجه به اينکه برآوردن نياز اطلاعاتي مراجعين هدف نهايي هر کتابخانه مي باشد و باتوجه به رشد روز افزون اطلاعات در عصر کنوني هيچ کتابخانه اي قادر به جمع آوري و نگهداري تمام منابع مورد نياز مراجعين خود نمي باشد.در اين راستا کتابخانه مرکز براي تامين منابع اطلاعاتي مورد نياز خود ،باتوجه به اولويت ها طرح سفارش منابع کتابخانه اي را به کاربران عرضه نموده است.

جهت سفارش مراحل زير انجام مي شود:

1-دريافت و تکميل فرم سفارش

2-آگاهي از موجود بودن يانبودن منبع سفارشي بعد از 4 روز از تاريخ سفارش.

3- پيگيري وصول منبع سفارشي حداقل چهار هفته بعد از سفارش.

لازم به ذکر است سفارش دهنده بايد اطلاعات کامل کتاب شناختي(نام نويسنده،عنوان نشريه ياکتاب ،سال و ماه انتشار....)را داشته باشد و اساتيد و دانشجويان مي توانند در هرسال تحصيلي 3 عنوان کتاب يا نشريه به کتابخانه سفارش دهند.

جهت دريافت فرم سفارش در يکي از عنوان هاي زير کليک نماييد.

1- فرم سفارش نشريه

2-فرم سفارش ساير منابع کتابخانه اي(کتاب،سي دي،نوار کاست و نوار ويديويي)

SecImgSes