پرینت
بازدید: ۴۶٠٨

تاریخچه مرکز

امروز، اكثر شاخه هاي مختلف حقوق با اتكاء به نظريه ها وتحقيقات انجام شده،به صورت رشته هاي علمي -كاربردي درآمده وتسلط برآنها مستلزم طي دوره هاي آموزشي خاص و كسب مهارت هاي كاربردي ويژه است.از همين رو مركز آموزش علمي-كاربردي اداره کل دادگستري استان آذربايجان شرقي،بامساعدت معاونت آموزش قوه قضائيه،تحت نظارت دانشگاه علمي-كاربردي به عنوان یک از مجموعه های موسسه آموزش عالی شهید قدوسی  تاسيس گرديد. هدف ازتاسيس مركز به عنوان يكي از اركان اجرايي اين دانشگاه،فراهم آوردن موجبات آموزش نيروي انساني و ارتقاي دانش كار و ايجاد مهارت هاي متناسب باحوزه فعاليت شغلي ونيازهاي دستگاه قضايي است.

اين مركز شروع فعاليت را باجذب 26 نفر دانشجو در رشته خدمات قضايي آغاز نمود وهم اكنون باگذشت پنج سال 942 نفر دانشجو در رشته خدمات قضايي وحقوق گرايش شوراي حل اختلاف و حقوق -گرايش علوم ثبتي، ارشاد ومعاضدت قضايي،نگارش حقوقي  و مدیریت حفاظت و اطلاعات و حقوق گرایش ارشاد درامور کیفری  درمقاطع كارداني و کارشناسی دوره هاي آموزش پودماني و ترمي در دونوبت پذيرش مهر واسفند ماه شاغل  به تحصيل دارد.

درتاسيس وادامه فعاليت مركز،يكي از مسائل مهم موردتوجه مسئولين مركز برآوردن هدف تاسيس مركز ،توجه به سطح علمي ودانش قضايي دانش آموختگان اين مركز است؛ لذا تلاش مي شود ازبهترين وباتجربه ترين اساتيد دانشگاه،دستگاه قضايي و حوزه دعوت به همكاري شود.

نكته قابل توجه اين است كه رشته هاي تحصيلي مركز انطباق كامل با فعاليت هاي دستگاه قضايي دارد وبه جرات مي توان ادعا كرد،اجراي اين دوره ها در دادگستري كاملاًمنطبق بااهداف دانشگاه جامع علمي-كاربردي است.

از زمان تاسيس تاكنون جناب آقاي دكتر عليرضا نوجوان ریاست  مركز رابرعهده دارند.

اين مركز در زمان تاسيس  فعاليت را درساختمان معاونت آموزش وتحقيقات  دادگستري استان آغاز نموده و فعلا بصورت مستقل درساختمان واقع درشهرك ياغچيان  خيابان نور، 18متري عماد  جنب مسجد قدس مشغول به فعاليت مي باشد .

SecImgSes