پرینت
بازدید: ٨١٧

وظایف

 جهت نیل به اهداف تشکیل کانون مشاوره وظایف زیر برای این کانون تعریف گردیده است .

1-جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیت های بهداشت روانی و جلب مشارکت مراکز حمایتی برای ارجاع دانشجویان نیازمند به آنان.

2-برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان در موضوعات مختلف در حوزه مشاوره و بهداشت روان .

3-برقراری ارتباط موثر بادیگر واحدها و مراکز مشاوره دانشگاهی برای کمک به حل مشکلات دانشجویان.

4- جمع بندی اطلاعات پیرامون مشکلات مسائل هر مرکز و ارسال گزارش فعالیت سالانه به مرکز مشاوره دانشگاه.

5-راهنمایی و ارائه خدمات روان شناختی برای حل مشکلات تحصیلی،خانوادگی،شغلی و عقیدتی،توسعه روابط سالم اجتماعی و افزایش سازگاری،ارتقاء سطح بهداشت روانی در میان دانشجویان.

SecImgSes